มาลี กรุ๊ป ปั้นนวัตกรรม FoodTech ลุยตลาดโลก
single
มาลี กรุ๊ป ปั้นนวัตกรรม FoodTech ลุยตลาดโลก

มาลี กรุ๊ป (MALEE Group) ต่อยอดกลยุทธ์ “การออกสินค้าใหม่ เพื่อสร้างความต้องการใหม่ในฐานลูกค้าเดิม”
โดย ไม่ใช่แค่สินค้าใหม่ธรรมดา แต่ต้องเป็นสินค้าที่มีนวัตกรรมและสร้างมูลค่าเพิ่ม และวางอนาคตให้กับธุรกิจ
ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกที่ “อาหาร” จะเป็นทรัพยากรที่มีค่ามากขึ้นเรื่อยๆ ในโลก
รวมทั้งเทรนด์ความใส่ใจเรื่องสุขภาพของผู้คนที่มาแรงและผู้บริโภคให้คุณความสำคัญกับเรื่องนี้
คุณรุ่งฉัตร บุญรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท มาลีกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า
เป้าหมายของมาลี กรุ๊ป คือการเป็นผู้ผลิตอาหารและเครื่องดื่มสุขภาพระดับโลก
และการจะไปสู่เป้าหมายได้สินค้าจำเป็นจะต้องมีนวัตกรรม
ดังนั้นบริษัทฯ จึงได้ลงทุน 30 ล้านบาทจัดตั้งบริษัทย่อย คือ บริษัท มาลี แอพพลายด์ ไซเอ็นซ์ จำกัด
หรือ Malee Applied Sciences (MAS) ขึ้นมาทำหน้าที่สำคัญในด้านการวิจัย
และพัฒนาสินค้านวัตรรมต่างๆ เพื่อแตกไลน์ หรือ Diversify ไปสู่สินค้าใหม่อื่นๆ และเพิ่มมูลค่าสินค้าสินค้าให้มากขึ้น

“MAS จะพัฒนาสินค้านวัตกรรม เป็นการต่อยอดและเพิ่มมูลค่าให้แก่ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร
(High Value Added Products: HVA)
สร้างรายได้และความมั่นคงให้แก่เกษตร รวมทั้งสร้างความมั่นคงให้ซัพพลายเชนในด้านการจัดหาวัตถุดิบ
เพื่อเพิ่มศักยภาพการรับมือกับการแข่งขันและช่วยขับเคลื่อนการเติบโตของธุรกิจ
ถือเป็นกุญแจสำคัญที่จะผลักดันให้มาลีก้าวสู่เป้าหมายการเป็นผู้ผลิตอาหารและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพระดับโลก”
นอกจากนี้ยังมีหน้าที่ครีเอท CSR รูปแบบใหม่ที่เป็น CSR In Process เป็นการทำให้เกษตรกรได้รับมูลค่าสินค้าเกษตรที่สูงขึ้น
เป็นการต่อยอดจากแนวคิด “คิดถึงคนอื่นก่อน” จึง “โตไปด้วยกัน” ที่มาลียึดถือ
และใช้ในการดำเนินธุรกิจมาอย่างต่อเนื่องตลอด 40 ปี ซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการสร้างความเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน
(Growing Well Together) ไปพร้อมๆ กับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการดำเนินธุรกิจทั้ง 4 กลุ่ม
ได้แก่ ผู้บริโภค ครอบครัวมาลี สิ่งแวดล้อม และเกษตรกร