มาตรฐานและรางวัล

ความภาคภูมิใจจากมาตรฐานและรางวัลต่างๆ ที่ได้รับเหล่านี้ บริษัทฯ ถือเป็นแรงขับเคลื่อนที่ช่วยกระตุ้นให้บุคลากรในองค์กรรักษามาตรฐานและมีความมุ่งมั่นในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เพื่อก้าวไปสู่ความสำเร็จที่เพิ่มสูงขึ้นในอนาคต

มาตรฐานอุตสาหกรรมอาหาร

FSSC 22000 Version 5.1(2022)

ได้รับการรับรองจาก TUV Nord, ประเทศไทย และจาก DAkkS ประเทศเยอรมัน

ISO 22000(2018)

ได้รับการรับรองจาก TUV Nord, ประเทศไทย และจาก ACFS ประเทศไทย

GHP CODEX Revision 5(2020)

ได้รับการรับรองจาก TUV Nord, ประเทศไทย และจาก ACFS, ประเทศไทย

HACCP CODEX Revision 5(2020)

ได้รับการรับรองจาก TUV Nord, ประเทศไทย และจาก ACFS, ประเทศไทย

GHPs TAS 9023 (2021)

ได้รับการรับรองจาก TUV Nord, ประเทศไทย และจาก ACFS, ประเทศไทย

HACCP TAS 9024 (2021)

ได้รับการรับรองจาก TUV Nord, ประเทศไทย และจาก ACFS, ประเทศไทย

USFDA/FSMA (2016)

ได้รับการรับรองจาก FDA, ประเทศสหรัฐอเมริกา

GMP/HACCP Korea

ได้รับการรับรองจาก KFDA, ประเทศเกาหลี

GMP/HACCP Taiwan

ได้รับการรับรองจาก KFDA, ประเทศไต้หวัน

GHPs DLD (2022)

ได้รับการรับรองจาก DLD, ประเทศไทย

ISO 9001:2015

ได้รับการรับรองจากTUV Nord, ประเทศไทย และจาก  DAkkS ประเทศเยอรมัน

Costco Wholesale for Food Safety Version 2 (2023)

ได้รับการรับรองจาก TUV Nord, ประเทศไทย และจาก Costco Wholesale, ประเทศสหรัฐอเมริกา

KORE Coca-Cola Version 2 (2020)

ได้รับการรับรองจาก Coca-Cola BU, ประเทศไทย

Kosher Plant Registered

ได้รับการรับรองจาก Thai Kashrut Services, ประเทศไทย

Kosher Star K

ได้รับการรับรองจาก Thai Kashrut Services ประเทศไทย และจาก  Star-K, USA  

Kosher Orthodox Unions

ได้รับการรับรองจาก Thai Kashrut Services ประเทศไทย และจาก Orthodox Unions Jewish Congregations of America, ประเทศสหรัฐอเมริกา 

HALAL CICOT

ได้รับการรับรองจาก The Central Islamic Committee of Thailand 

HALAL BPJPH/MUI

ได้รับการรับรองจาก The Indonesian Council of ULAMA, BPJPH

SMETA/ SEDEX Version 6.1 (4 pillars)

ได้รับการรับรองจาก SGS, ประเทศไทย และจาก SMETA, สหราชอาณาจักร 

TLS 8001 Version 2020

ได้รับการรับรองจาก SGS, ประเทศไทย และจาก NAC, ประเทศไทย 

Costco Wholesale for Code of Conducts

ได้รับการรับรองจาก Elevate, ประเทศไทย และจาก Costco Wholesale, ประเทศสหรัฐอเมริกา 

Supplier Guiding Principle

ได้รับการรับรองจาก SGS, ประเทศไทย และจาก Coca-Cola GAO

Understanding the Responsible Sourcing Audit

ได้รับการรับรองจาก SGS, ประเทศไทย และจาก Unilever USQS GAO 

Starbucks Responsible Sourcing Audit

ได้รับการรับรองจาก Starbucks, ประเทศไทย และจาก Starbucks, ประเทศจีน 

Green Industry : Green Activities Certification

ได้รับการรับรองจากกระทรวงอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 

Authorized Economic Operator

ได้รับการรับรองจาก Thai Customs, ประเทศไทย

ISO/IEC 17025 Version 2017

ได้รับการรับรองจาก กรมวิทยาศาสตร์บริการ, ประเทศไทย

Thailand Trust Mark; T-Mark

ได้รับการรับรองจากกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ, ประเทศไทย

ISO9001 V2015

ได้รับการรับรองจาก SGS United Kingdom Ltd 
ครั้งแรกเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 และต่ออายุเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2569

GMP FDA No.420

ได้รับการรับรองจาก SGS
ด้รับการรับรองตั้งแต่ 21 มิถุนายน 2561 จนถึง 21 มิถุนายน 2567

GHPs V5.0

ได้รับการรับรองจาก SGS
ได้รับการรับรองตั้งแต่ 18 ธันวาคม 2561 จนถึง 18 ธันวาคม 2567

HACCP V5.0

ได้รับการรับรองจาก SGS
ได้รับการรับรองตั้งแต่ 18 ธันวาคม 2561 จนถึง 18 ธันวาคม 2567

FSSC22000 5.1

ได้รับการรับรองจาก SGS
ได้รับการรับรองตั้งแต่ 18 ธันวาคม 2561 จนถึง 18 ธันวาคม 2567

GHP8-Export

ได้รับการรับรองจาก DLD
ได้รับการรับรองตั้งแต่ 16 กันยายน 2566 จนถึง 15 กันยายน 2569

HACCP-Export

ได้รับการรับรองจาก DLD
ได้รับการรับรองตั้งแต่ 11 ตุลาคม 2566 จนถึง 10 ตุลาคม 2569

Green Industry Level 4 อุตสาหกรรมสีเขียว

ได้รับการรับรองจาก MIND
การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ
ได้รับการรับรองตั้งแต่ 28 เมษายน 2566 จนถึง 27 เมษายน 2569

GACC,China list

ได้รับการรับรองจาก China
ได้รับการรับรองตั้งแต่ 31 สิงหาคม 2562 จนถึง 31 สิงหาคม 2571

HALAL

ได้รับการรับรองจาก CICOT
รับรองกระบวนการผลิต ยูเอชที และพาสเจอรฺไรส์
ได้รับการรับรองตั้งแต่ 2 กุมภาพันธ์ 2566 จนถึง 9 มกราคม 2567