ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์

ติดต่อเรา

บริษัท มาลีกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

401/1 หมู่ 8 ถนนพหลโยธิน ต.คูคต อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12130

02-080-7899 ext. 1131 or 1135

ir@malee.co.th