ธุรกิจของ เอบิโก้

Abico Holdings Public Company Limited (“ABICO”) is a holding company which invests in 3 main businesses as follows

  • Contract Manufacturing for diary product and pasteurized fruit juice.
  • Diary Farm
  • Property Rental Business
Latest

ข่าวประชาสัมพันธ์ของ เอบิโก้

เว็บแคสต์และเอกสารนำเสนอ

ข้อมูลผู้ถือหุ้น

รายชื่อผู้ถือหุ้นหลัก

ดูรายละเอียด

นโยบายการจ่ายเงินปันผล

ดูรายละเอียด

การประชุมผู้ถือหุ้น

ดูรายละเอียด

รายงานประจำปี / 56-1 One Report

กรรมการและผู้บริหาร
ดูรายละเอียด