การแจ้งเบาะแส

รับเรื่องร้องเรียนดังนี้ 

Whistle Blowing Center:

 •  

  ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท มาลีกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

     เลขที่ 401/1 หมู่ที่ 8 ถนนพหลโยธิน ต.คูคต อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12130

 •  

  auditcommittee@malee.co.th

 •  

  02 080 7899 ต่อ 1422

 •  

  Click หัวข้อ “แจ้งเบาะแสทุจริตคอร์รัปชั่น” ใน SmartMalee

 •  

  กล่องร้องเรียนพฤติกรรมทุจริตคอร์รัปชั่น

     บริเวณสำนักงานรังสิตและโรงงานสามพราน

โดยบริษัทจะมีกระบวนการภายใน ในการกลั่นกรองและพิจารณาเรื่องเพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทต่อไป

แนวทางการปฎิบัติรับเรื่องร้องเรียนทุจริตคอร์รัปชั่น

Download PDF